Get Adobe Flash player

HBO
& subsidie

Meer >

MBO
& subsidie

Meer >

subsidieVMBO
& subsidie

Meer >

subsidiePersoneel & subsidie

Meer >

Bezoekers

Vandaag1
Deze week1
V.a. 01-02-20129729

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Hoewel de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze is samengesteld, kan Opleiden doe je zo.© niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepubliceerde informatie. Opleiden doe je zo.© aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website, daaronder mede begrepen handelen, nalaten en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie, alsmede de (tijdelijke) onmogelijkheid om de website te kunnen gebruiken.

Opleiden doe je zo.© aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden op de website van Opleiden doe je zo.© aangeboden informatie. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Door Opleiden doe je zo.© wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor alle directe en/of indirecte schade, ontstaan door de inhoud van de- al dan niet door derden aangeboden- informatie op de website van Opleiden doe je zo.©.
Opleiden doe je zo.© behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen, te verwijderen of niet te plaatsen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de algemene voorwaarden van Opleiden doe je zo.©.

De informatie op deze webpagina’s kan technische of typografische fouten bevatten. Deze informatie kan op elk moment worden aangepast of uitgebreid zonder enige waarschuwing vooraf.
Opleiden doe je zo.© is op geen enkele manier verantwoordelijk voor enig andere webpagina die naar de website van Opleiden doe je zo.© verwijst. Ook is Opleiden doe je zo.© op geen enkele manier verantwoordelijk voor enig andere webpagina waarnaar Opleiden doe je zo.© verwijst.

De inhoud van deze website wordt zo veel mogelijkheid gecontroleerd naar haar inhoud en actualiteit. Indien er toch fouten of onjuistheden zouden gepubliceerd zijn kunnen wij hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden. De informatie die de bezoeker van onze website dan ook leest kan hij enkel op eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid aanwenden.

de webpagina:
Iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;

de uitgever:
De bevoegde uitgever van de webpagina;

gebruik(en) niet limitatieve opsomming:
Onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren); tegen betaling plaatsen van banners.

u:
De al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;

de inhoud:
Onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten, banners, vacatures, (database)- gegevens en/of andere gegevens en/of objecten;

De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.

U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.Opleiden doe je zo.© 2012, alle rechten voorbehouden.